Bushcraft - Överlevnad i teori och praktik

Tillsammans med Outside Kallan får du lära dig grundläggande kunskaper kring överlevnad. Vi jobbar med krishantering, såsom reaktioner, förberedelser och prioriteringar, eldteknik, vatten och föda ur naturen mm.

Outside Kallan
Outside Kallans kärna ligger i att erbjuda människor minnesvärda och lärorika upplevelser både på land och till sjöss. ”Vårt motto är respekt genom kunskap. Vi vill uppmuntra människor att se det värdefulla i vår natur, att lära sig om naturen och samtidigt lära något om sig själv”. Johan Tonberg, naturälskare, jägare och skeppare, är utexaminerad vildmarksguide med specialisering inom havskajakpaddling och överlevnadsteknik.

Tid: 10.00-12.00

Workshopsledare
Johan Tonberg / Outside Kallan
Längd
2 h
Pris
10.00€
15 deltagare